Všetky pripravované projekty
môžete podporiť bankovým prevodom
na číslo účtu:
SK 210900 0000 00056 2802 646
 

 

Občianské združenie Talentované deti Slovenska
 
Pri Agentúre TA-DE-S (Talentované deti Slovenska) sme zriadili Občianske združenie
Talentované deti Slovenska, aby sme mohli pripraviť viac programov pre slovenské deti.
 
Členovia prípravného výboru:
-Gabriela Trebuňáková
-Marta Požgaiová
-Lenka Kmecová
-Matúš Mičkanin
 
Za výbor je oprávnený konať: 
-Gabriela Trebuňáková
 
Darujte 2% z dane pre Občianske združenie Talentované deti Slovenska. Podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmu sa Občianske združenie uchádza o poukázanie 2% z dane z príjmu a preto Vás touto cestou chceme aj tento rok poprosiť, aby ste sa rozhodli svoje 2% darovať práve našmu Občianskemu združenia Talentované deti Slovenska.
 
Vďaka Vašej pomoci, Občianske združenie Talentované deti Slovenska môže pripraviť viac
programov pre talentované deti a študentov Slovenska, ako aj ich školy a tak reprezentovať
Slovensko v zahraničí.
 
Pre zamestnancov (fyzické osoby):

Fyzické osoby,ktoré sami podávajú daňové priznanie

 

Právnické osoby:
Všetky potrebné tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk
 
Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebuje do daňového priznania:
IČO : 42228930
Názov: Občianske združenie Talentované deti Slovenska
Forma: Občianske združenie
Ulica : Staničná 1267
Mesto : Vranov nad Topľou
PSČ : 093 01
 
Bankový účet : 
č.u.: SK83 0900 0000 0005 6291 0364 
banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
pobočka: Vranov nad Topľou
 
Vám, ktorí sa rozhodnete darovať 2% dane z príjmu, ďakujeme za všetky talentované deti
Slovenska, ktorým môžete pomáhať.

 
 

Copyright © 2010 All Rights Reserved. TA-DE-S Talentované deti Slovenska
Tvorba web stránokh24 design studio